CNP CYPRIALIFE - Paneuropean Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταμείο στοχεύει πρωτίστως σε διατήρηση του επενδυόμενου κεφαλαίου και δευτερεύοντως στην επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας. Επενδύει κυρίως σε εισοδηματικές επενδύσεις (χρεόγραφα και μετρητά) και σε μικρότερο βαθμό σε αναπτυξιακές επενδύσεις (μετοχές και ακίνητα).

Το ταμείο δεν συνοδεύεται από εγγυημένες αποδόσεις εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Κλειστού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για παλαιά συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Χαµηλός προς µέσος επενδυτικός κίνδυνος.
  • Επενδύσεις σε µετοχές γίνονται όταν υπάρχουν προοπτικές µακροχρόνιας ανάπτυξης, ικανοποιητικής µερισµατικής πολιτικής, ικανοποιητική ρευστότητα και χαµηλή διακύµανση τιµών.
  • Συνετή διασπορά κινδύνου σε κάθε κατηγορία επένδυσης µε σκοπό το βέλτιστο επενδυτικό προφίλ.
  • Επενδύσεις γίνονται σε µετοχές διεθνώς αλλά και στην Κύπρο.
  • Οι επενδύσεις σε µετοχές εξωτερικού γίνονται κυρίως µέσω διεθνώς αναγνωρισµένων επενδυτικών συµβούλων.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

   

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις: 33-85%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: 5-45%

  Ακίνητα: 8-30%

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εµπίπτει µέσα στα πιο πάνω όρια.

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 31 Δεκεμβρίου 1988

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία Διαχειριστικά Έξοδα: 1/12 του 1,50% της αξίας του ταµείου

  Σύµβουλοι επενδύσεων: Allianz, Longview, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, Schroders

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: 4,6%

  Διεθνείς Μετοχές: 12,7%

  Ακίνητα: 29,1%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 18,5%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 24,7%

  Δάνεια Πελατών: 3,4%

  Καταθέσεις: 7,0%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €0,7

  Τιµή Εξαργύρωσης Μονάδας: €6,5530

  Τιµή Προσφοράς Μονάδας: €7,0445

  Ηµεροµηνία Έναρξης Ταµείου: 31-Δεκ-88

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: µηνιαία αποκοπή 1/12ου του 1,50% της αξίας του ταµείου.

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συµβόλαια που είναι συνδεδεµένα µε το ταµείο αυτό ανήκουν στα ασφαλιστικά σχέδια Europlan και Investment Plan. Τα µεν πρώτα δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε εγγυηµένη αξία στη λήξη, ενώ τα δεύτερα παρέχουν τέτοια εγγύηση. Η εγγύηση αυτή ισχύει µόνον κατά την ηµεροµηνία λήξης του ασφαλιστηρίου και όχι σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς.

Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. Η αξία της επένδυσης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ανακτηθεί το επενδυόµενο ποσό (εκτός ως αναφέρεται πιο πάνω).

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή της τιµής προσφοράς της µονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης.

Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση µε το έντυπο αυτό µπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 22 11 12 13.

Οι παρατιθέµενες πληροφορίες αφορούν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συµβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελµατικής συµβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».