CNP - Νομικοί Όροι

Νομικοί Όροι

Όροι και Κανονισμοί για την χρήση των ιστοσελίδων

 
Πνευματικά Δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες καθώς και οι κάθε είδους πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της CNP CYPRIALIFE, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

 

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η CNP CYPRIALIFE αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε είδους επωνυμίας ή σήματος που περιλαμβάνεται και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ή έχει δικαίωμα χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί αυτών.

 

Χρήση Πληροφοριών και Υλικού

Η CNP CYPRIALIFE αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε είδους επωνυμίας ή σήματος που περιλαμβάνεται και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ή έχει δικαίωμα χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί αυτών.

 

Περιορισμοί Ευθύνης

Η CNP CYPRIALIFE δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια η πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη η παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.

Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πήγες αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την CNP CYPRIALIFE.

Η CNP CYPRIALIFE δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ ή εντολών από τον πελάτη /επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την CNP CYPRIALIFE ή τους υπάλληλους αυτής.

Η CNP CYPRIALIFE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσης της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου".

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου/ μας (Ν. 138(1)/2001) που θα περιέλθουν στην CNP CYPRIALIFE στο μέλλον.  Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχομαι ότι:

(i) Η CNP CYPRIALIFE έχει δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητων και μη, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης.

(ii) Η CNP CYPRIALIFE δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: 1) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και 2) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

(iii) Εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου, η CNP CYPRIALIFE έχει δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων, πλην των ευαίσθητων, με σκοπό την προώθηση από απόσταση των δικών της προϊόντων ή/και των προϊόντων /υπηρεσιών τρίτων συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί σε εμένα.

(iv) Γνωρίζω πως σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, βάσει των άρθρων 12 και 13 του Ν.138(1)/2001.

(ν) Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τους υφιστάμενους πελάτες της CNP CYPRIALIFE αλλά και για τους αιτούντες οποιασδήποτε υπηρεσίας, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.

 

Διαθεσιμότητα

Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

 

Συμμόρφωση

Η CNP CYPRIALIFE συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς, και επαγγελματική της πρακτική για τη παροχή των υπηρεσιών της τόσο ως προς τους καταναλωτές σύμφωνα με τον Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο, όσο και προς οποιoδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της CNP CYPRIALIFE ή σε σελίδες που συνδέονται με αυτή, δεσμεύομαι να τηρώ τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.