CNP CYPRIALIFE - Extra Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στόχος του ταμείου είναι η επίτευξη σταθερής αυξητικής μακροπρόθεσμης απόδοσης ώστε να επιτύχει τουλάχιστον την εγγυημένη αξία στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Το ταμείο επενδύει σε χρεόγραφα και καταθέσεις.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές που θα ήθελαν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούρια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Χαµηλός επενδυτικός κίνδυνος
  • Καθόλου επενδύσεις σε µετοχές.
  • Εισοδηµατικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν διεθνή οµόλογα και χρεόγραφα επιλεγµένων εταιρειών, κυβερνήσεων αλλά και τραπεζικές καταθέσεις.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις: 100%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: ---

  Ακίνητα:---

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εμπίπτει μέσα στα όρια που αναφέρονται πιο πάνω.

   

  Εισοδηµατικές Επενδύσεις: Οµόλογα, χρεόγραφα, µετρητά, µέσα χρηµαταγοράς και δάνεια πελατών

  Αναπτυξιακές επενδύσεις: Εισηγµένες µετοχές και άλλες επιτρεπόµενες επενδύσεις

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 01 Νοεµβρίου 2002

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία διαχειριστικά έξοδα: 1/12 του 0,75% της αξίας του ταµείου

  Σύµβουλοι επενδύσεων: Allianz, Longview, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, Schroders

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: 0,0%

  Διεθνείς Μετοχές: 0,0%

  Ακίνητα: 0,0%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 30,1%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 57,8%

  Δάνεια Πελατών: 0,0%

  Καταθέσεις: 12,1%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €3,7

  Τιµή Εξαργύρωσης Μονάδας: €2.717

  Τιµή Προσφοράς Μονάδας: €2.860

  Ηµεροµηνία Έναρξης Ταµείου: 1-Νοε-02

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: μηνιαία αποκοπή 1/12 του 0,75% της αξίας του ταμείου

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η αξία της επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 2. Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται με βάση τη μεταβολή της τιμής προσφοράς της μονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

 3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης μέχρι το 2%. 

 4. Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση με το έντυπο αυτό μπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο είτε από το παγκύπριο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας στο τηλέφωνο 22 111213. Περισσότερες λεπτομέρεις για το συγκεκριμένο ταμείο υπάρχουν στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο.

 5. Οι παρατιθέμενες πληροφορίες αφορούν την ημερομηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συμβουλής. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελματικής συμβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».