CNP CYPRIALIFE - Extra Fund

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στόχος του ταμείου είναι η επίτευξη σταθερής αυξητικής μακροπρόθεσμης απόδοσης ώστε να επιτύχει τουλάχιστον την εγγυημένη αξία στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Το ταμείο επενδύει σε χρεόγραφα και καταθέσεις.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές που θα ήθελαν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ανοιχτού Χαρτοφυλακίου. Διαθέσιμο μόνο για καινούρια συμβόλαια.

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Χαµηλός επενδυτικός κίνδυνος
  • Καθόλου επενδύσεις σε µετοχές.
  • Εισοδηµατικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν διεθνή οµόλογα και χρεόγραφα επιλεγµένων εταιρειών, κυβερνήσεων αλλά και τραπεζικές καταθέσεις.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 • ΑΠΟΔΟΣΗ

  Τελευταίων Πέντε Ημερολογιακών Ετών

   

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Εισοδηματικές Επενδύσεις: 100%

  Αναπτυξιακές Επενδύσεις: ---

  Ακίνητα:---

   

  Οι διαχειριστές του ταµείου έχουν το δικαίωµα να προσδιορίσουν τη διάρθρωση του ταµείου ανάλογα µε τις συνθήκες αγοράς. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρθρωση του ταµείου θα εμπίπτει μέσα στα όρια που αναφέρονται πιο πάνω.

   

  Εισοδηµατικές Επενδύσεις: Οµόλογα, χρεόγραφα, µετρητά, µέσα χρηµαταγοράς και δάνεια πελατών

  Αναπτυξιακές επενδύσεις: Εισηγµένες µετοχές και άλλες επιτρεπόµενες επενδύσεις

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  Ηµεροµηνία έναρξης: 01 Νοεµβρίου 2002

  ∆ιαχειριστές Tαµείου: CNP CYPRIALIFE

  Μηνιαία διαχειριστικά έξοδα: 1/12 του 0,75% της αξίας του ταµείου

  Σύµβουλοι επενδύσεων: Allianz, Longview, Invesco, PIMCO, BlueBay, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Bank Postale, Natixis, Schroders

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Μετοχές σε Κύπρο & Ελλάδα: ∆εν Ισχύει

  Διεθνείς Μετοχές: ∆εν Ισχύει

  Ακίνητα: 0,0%

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα: 27,3%

  Εταιρικά Χρεόγραφα: 53,5%

  Δάνεια Πελατών: 0,0%

  Καταθέσεις: 19,2%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30Η Ιουνίου 2021

  Μέγεθος Ταµείου (εκατοµμύρια Ευρώ): €3,6

  Τιµή Εξαργύρωσης Μονάδας: €2.749

  Τιµή Προσφοράς Μονάδας: €2.894

  Ηµεροµηνία Έναρξης Ταµείου: 1-Νοε-02

  Χρέωση ∆ιαχείρισης: μηνιαία αποκοπή 1/12 του 0,75% της αξίας του ταμείου

 • ΤΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • PRIIPS

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

 • ∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

  Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επένδυση στο ταμείο αυτό πρέπει να θεωρηθεί μακροπρόθεσμη. Η απόδοση του ταμείου δεν είναι εγγυημένη, αλλά υπάρχει εγγυημένη αξία στη λήξη του συμβολαίου. Η αξία της επένδυσής σας θα διακυμαίνεται ανάλογα με την απόδοση του ταμείου.

Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. Η αξία της επένδυσης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν τη λήξη του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή της τιµής προσφοράς της µονάδας κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ετήσιας χρέωσης διαχείρισης µέχρι το 2%.

Επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις σε σχέση µε το έντυπο αυτό µπορείτε να λάβετε είτε από τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο είτε από το παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας στο τηλέφωνο 22 11 12 13.

Οι παρατιθέµενες πληροφορίες αφορούν την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα του παρόντος εντύπου και εκδίδονται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνον, χωρίς να συνιστούν παρότρυνση για επένδυση ή παροχή συµβουλής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή απώλειες που πιθανό να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία συστήνει την εξασφάλιση επαγγελµατικής συµβουλής πριν τη χρήση για σκοπούς επένδυσης των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό καθώς και στο ενηµερωτικό δελτίο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».